Каталог улиц Дарзини

Aizsprosta iela

Aizsprosta iela, 24.10.2019.
Aizsprosta iela

Aizsprosta iela robežojas ar Dārziņu 39., 40., 41. un 42, līniju. Tā izveidota tikai 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 142 metri. Aizsprosts ir hidrotehniska celtne upes straumes aizkavēšanai un tā līmeņa paaugstināšanai.

Aroniju iela

Aroniju iela, 16.10.2019.
Aroniju iela

Aroniju iela robežojas ar Plostnieku un Daugavmalas ielām. Tā izveidota 1998. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 256 metri. Aronijas ir rožu dzimtas krūmu ģints. Augļi ir melni, sulīgi, satur daudz C un P vitamīna, cukura un krāsvielu.

Ābeļu iela

Ābeļu iela, 16.10.2019.
Ābeļu iela

Ābeļu iela robežojas ar Dārznieku ielu, Dārziņu 8. un 9. līniju, Cidoniju ielu, Dārziņu 18., 19. un 20. līniju, Taisno ielu, Dārziņu 21., 23. un 25.līniju. Tā izveidota tikai 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 997 metri.

Daugavmalas iela

Daugavmalas iela, 24.10.2019.
Daugavmalas iela

Daugavmalas iela ir viena no apkaimes centrālajām ielām, kas vijas cauri visai apkaimei. Tā izveidota 1998. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Iela stiepjas gar Daugavas un Dārziņu attekas krastu. Ielas garums ir 3856 metri.

Dārziņu iela

Dārziņu iela, 16.10.2019.
Dārziņu iela

Dārziņu iela ir viena no apkaimes centrālajām un garākām ielām, kas vijas cauri visai apkaimei. Tā izveidota 1971. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums 3640 metri. 2015. gadā ielā daļēji tika izbūvēts ielas apgaismojums.

Dārziņu līnijas

Dārziņu 3. līnija, 07.05.2017.<br>Avots: lv.wikipedia.org/w/index.php?curid=350511, Titāns
Dārziņu 3. līnija

Dārziņos ir sastopamas ne tikai ielas, bet arī 61 līnijas. Dārziņu līnijas izveidotas tikai 1974. gadā ar saviem tagadējiem nosaukumiem, kas laika gaitā vairāk nav mainījušies. Visām Dārziņu līnijām ir viens Maskavas ielas – Daugavas virziens.

Darziņu 22. līnija, 24.10.2019.
Darziņu 22. līnija
Darziņu 23. līnija, 24.10.2019.
Darziņu 23. līnija
Darziņu 25. līnija, 24.10.2019.
Darziņu 25. līnija

Dārznieku iela

Dārznieku iela, 16.10.2019.
Dārznieku iela

Dārznieku iela robežojas ar Dārziņu 1., 3. un 5. līnijām, Ābeļu ielu, Dārziņu 8. un 9. līnijām, Līņu ielu, Dārziņu 11. un 13. līnijām un Cidoniju ielu. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 692 metri.

Jasmīnu iela

Jasmīnu iela, 16.10.2019.
Jasmīnu iela

Jasmīnu iela robežojas ar Dārziņu 23., 24. un 25. līniju. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 149 metri. Jasmīni ir olīvu dzimtas ģints, tiek plaši kultivēti kā krāšņumaugi.

Jaunsaimnieku iela

Jaunsaimnieku iela, 16.10.2019.
Jaunsaimnieku iela

Jaunsaimnieku iela robežojas ar Jāņogu ielu un Dārziņu 1. līniju. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas gadums ir 336 metri. 2019. gadā Jaunsaimnieku iela nebija līdz galam apbūvēta.

Jāņogu iela

Jāņogu iela, 16.10.2019.
Jāņogu iela

Jāņogu iela ir viena no centrālajām Dārziņu apkaimes ielām, kas vijas cauri visai apkaimei. Jāņogu iela izveidota 1971. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 3511 metri. Jāņogu ielā atrodas Vladimira Kudojara parks.

Kazragu iela

Kazragu iela, 24.10.2019.
Kazragu iela

Kazragu iela robežojas ar Dārziņu 14. un 15. līniju. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Kazrags jeb trīsadatu stagars ir zivju suga, kas izplatīta lielākajā daļā Ziemeļeiropas, Ziemeļāzijas un Ziemeļamerikas.

Krāču iela

Krāču iela, 16.10.2019.
Krāču iela

Krāču iela robežojas ar Cidoniju ielu, Dārziņu 18., 19. un 20. līniju, Taisno ielu, Dārziņu 21., 22. un 23. līniju. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 480 metri. Krāce ir akmeņains un sekls ūdens posms ar lielu straumes kritumu un ātrumu.

Kristīnes iela

Kristīnes iela, 16.10.2019.
Kristīnes iela

Kristīnes iela robežojas ar Dārziņu 15., 16. un 18. līniju, kā arī Jāņogu ielu. Kristīnes iela izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Kristīnes ielā dominē vienstāvu privātmāju apbūve. Ielas garums ir 268 metri.

Līņu iela

Līņu iela, 16.10.2019.
Līņu iela

Līņu iela robežojas ar Dārziņu 18. un 20. līniju. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 742 metri. Līnis ir vienīgā līņu dzimtas saldūdens zivs, kas mājo arī jūrā upju grīvu tuvumā.

Malkas iela

Malkas iela, 16.10.2019.
Malkas iela

Malkas iela robežojas ar Dārziņu 21. un 23. līniju. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Malkas iela Dārziņos ir sadalīta divos posmos, tās garums ir 631 metrs. Malka ir sagatavota koksne, kas paredzēta kā kurināmais.

Maskavas iela

Maskavas iela, 28.10.2019.
Maskavas iela

Maskavas iela ir apkaimes centrālā iela. Pirmo reizi vēstures avotos tā minēta jau 18.gs kā ceļš uz Maskavu jeb Polockas ceļš. Ap 1810. gadu ielas nosaukums bija Lielā Jaunkrievu iela. 1812. gadā tai pievienoja Lastādijas ielu. 1852. gadā pirmo reizi tā tika nosaukta par Maskavas ielu (Московская улица). 1938. gadā to pārdēvēja par Latgales ielu, bet 1940. gadā atkal par Maskavas ielu. Maskava ir Krievijas Federācijas galvaspilsēta.

Mārsila iela

Mārsila iela, 16.10.2019.
Mārsila iela

Mārsila iela robežojas ar Dārziņu 2. un 5. līniju kā arī Dārziņu ielu. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 670 metri. Mārsils ir smaržīgs lūpziežu dzimtas puskrūms, kas sastopams visā Latvijas teritorijā.

Pieneņu iela

Pieneņu iela, 16.10.2019.
Pieneņu iela

Pieneņu iela robežojas ar Dārziņu 1., 2., 3., 4., un 5. līniju , kā arī ar Dārziņu ielu. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 633 metri. Pienenes ir ar rūgtvielām bagāts augs.

Plostnieku iela

Plostnieku iela, 16.10.2019.
Plostnieku iela

Plostnieku iela robežojas ar Aroniju, Taču, Daugavmalas, Ragatu, Jāņogu un Sakņu ielām. Tā izveidota 1998. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 589 metri. Plostnieki ir cilvēki, kas nodarbojas ar plostu sagatavošanu un pludināšanu.

Ragatu iela

Ragatu iela, 16.10.2019.
Ragatu iela

Ragatu iela robežojas ar Plostnieku un Jāņogu ielām. Tā ir izveidota 1998. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 259 metri. Ragata ir hidrotehniska ierīce koku virzīšanai pa ūdenstilpi vai arī aizturēšanai kādā ūdenstilpes vietā.

Ratnieku iela

Ratnieku iela, 16.10.2019.
Ratnieku iela

Ratnieku iela robežojas ar Dārziņu 21. un 23. līniju. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ratnieku iela ir ļoti īsa, tās garums ir vien 101 metrs. Ratnieks ir speciālists ratu gatavošanā un labošanā.

Sakņu iela

Sakņu iela, 16.10.2019.
Sakņu iela

Sakņu iela ir viena no centrālajām Dārziņu apkaimes ielām, kas vijas cauri visai apkaimei. Tā izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 1875 metri, tā nav asfaltēta, un uz tās tikai daļēji ir ielas apgaismojums.

Siena iela

Siena iela, 16.10.2019.
Siena iela

Siena iela robežojas ar Dārziņu 18. un 20. līniju kā arī ar Taisno ielu. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 202 metri. Siens ir rupja lopbarība, ko veido nopļauti, pēc tam izžāvēti zālaugu stublāji.

Taču iela

Taču iela, 16.10.2019.
Taču iela

Taču iela robežojas ar Jāņogu un Plostnieku ielām. Tā izveidota 1998. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 207 metri. Taču ielā 1 atrodas Kapsila jeb Rumbulas kapsēta, kura šobrīd ir slēgta. Tacis ir aizžogojums upē zivju ķeršanai.

Taisnā iela

Taisnā iela, 16.10.2019.
Taisnā iela

Taisnā iela robežojas ar Daugavmalas, Jāņogu, Sakņu, Siena, Ābeļu, Krāču, Vērmeļu, Dārziņu un Maskavas ielām. Taisnā iela ir viena no vecākajām apkaimes ielām, izveidota 1971. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 1240 metri.

Tauriņu iela

Tauriņu iela, 16.10.2019.
Tauriņu iela

Tauriņu iela robežojas ar Dārziņu 3. un 5. līniju un Ābeļu ielu. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 235 metri. Tauriņi ir kukaiņu grupa, izplatīti gandrīz visā pasaulē, galvenokārt ir aktīvi pa dienu.

Tomātu iela

Tomātu iela, 16.10.2019.
Tomātu iela

Tomātu iela robežojas ar Dārziņu 18. un 20. līniju. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Iela ir ļoti īsa – vien 130 metri. Tomāts ir nakteņu dzimtas viengadīgs vai daudzgadīgs augs.

Vērmeļu iela

Vērmeļu iela, 16.10.2019.
Vērmeļu iela

Vērmeļu iela robežojas ar Dārziņu 19. un 20. līniju, Taisno ielu, Dārziņu 21., 22., 23., 25. un 27. līniju un Zvirbuļu ielu. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 807 metri. Vērmele ir daudzgadīgs, liels lakstaugs, ar raksturīgu īpatnēju vērmeļu smaržu.

Vizbuļu iela

Vizbuļu iela, 16.10.2019.
Vizbuļu iela

Vizbuļu iela robežojas ar Dārziņu 25., 28. un 30. līniju. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Iela stiepjas gar Dārziņu atteku, beidzas strupceļā. Ielas garums ir 366 metri. Meža vizbulis ir Latvijā aizsargājams liels augs.

Zvirbuļu iela

Zvirbuļu iela, 16.10.2019.
Zvirbuļu iela

Zvirbuļu iela robežojas ar Dārziņu un Vērmeļu ielām. Tā ir izveidota 2000. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā vairāk nav mainījies. Ielas garums ir 414 metri. Mājas zvirbulis ir mazs, brūnganpelēks putns, viens no pazīstamākajiem un biežāk sastopamajiem pilsētas putniem Latvijā.

Видео

Источник: youtube.com, Kaspars Freimanis, Maskavas iela – Dārziņu mežs Ziema Rīga, 02.02.2019.