История Церкви Культура Больница Порт
Архитектура Промышленность Рынок Каталог улиц Парки

A - C | D - H | K - Ķ | L - M | N - R | S - T | V - Z

Āgenskalna ielu katalogs: K - Ķ

Kalnciema iela
Kalnciema iela

Kalnciema iela ar savu tagadējo nosaukumu jau ir atzīmēta 17.gs. kartē un laika gaitā savu nosaukumu tā arī nav mainījusi. Tas bija senais ceļš uz Kalnciemu – Kalnciema ceļš, bet pēc Pārdaugavas pievienošanas Rīgas pilsētai Kalnciema iela. Šodien tā ir viena no svarīgākām pilsētas maģistrālēm.

Kalnciema ielā atrodas unikāla koka apbūve. Kalnciema ielas koka apbūve ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Rīgā ir saglabājies izcils 19. gs. koka arhitektūras mantojums, kam nav līdzīga visā Eiropā. Kalnciema ielā redzamais ansamblis ir tikai daļa no Pārdaugavas koka apbūves plašās teritorijas, kas ir izcils klasicisma piemērs. Šis ansamblis veidojies salīdzinoši īsā laika posmā aptuveni 30 gadu laikā 19.gs. beigās. Kalnciema ielas ansamblī starp Melnsila un Slokas ielām vien šodien ir saglabājušās 23 koka celtnes.

Kandavas iela
Kandavas iela

Kandavas iela pirmo reizi Rīgas kartogrāfiskajā materiālā sastopama 1867. gadā ar nosaukumu Aleksandra iela. 1885. gadā jau tika pārsaukta par Kandavas ielu par godu Kurzemes pilsētai Kandava. 1917. gadā iela tiek pārsaukta par Lielo Kandavas ielu, bet jau 1924. gadā tā atgūst savu nosaukumu Kandavas iela. Uz Kandavas ielas atradās Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, kas 20.gs. 60-tajos tika rekonstruēta kā rezultātā no Kandavas ielas tika atdalīta Jūrkalnes iela 1961. gadā.

Kapseļu iela
Kapseļu iela

Kapseļu iela Rīgas adrešu grāmatās sastopama no 1887/1888. gada ar savu tagadējo nosaukumu, kas tā arī ne reizi nav ticis mainīts.

Klinģeru iela izveidojās tikai 20.gs. sākumā. 1901. gadā tā tika nosaukta par Klingera ielu, bet jau 1903. gadā tā ieguva savu tagadējo nosaukumu Klinģera iela.

Klinģeru iela
Klinģeru iela

Klīveru iela Rīgas kartogrāfiskajā materiālā sastopama jau no 1880/1883. gada ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā tā arī nemainījās vairāk.

Kokles iela kartogrāfiskajā materiālā sastopama no 1867. gada kā Meistaru iela, taču Rīgā bija vēl Meistaru ielas. 1938. gadā tika pārsaukta par Nidas ielu, bet 1939. gadā par Kokles ielu.

Kolkasraga iela
Kolkasraga iela

Kolkasraga iela izveidojās tikai 20.gs. - 1934. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā tā arī vairs nemainījās.

Kaktu iela pirmo reizi Rīgas adrešu grāmatās minēta jau 1868. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā tā arī nav ne reizes mainīts.

Krēslas iela
Krēslas iela

Krēslas iela Rīgas adrešu grāmatās ir sastopama no 1902. gada ar nosaukumu Hilhena iela. 1921. gada adrešu grāmatās tās nosaukums jau ir Īles iela, 1923. gadā tā tika pārsaukta par Ilķēna ielu, bet jau 1934. gada adrešu grāmatās ir sastopams jauns nosaukums - Ilkena iela. 1938. gadā iela ieguva savu tagadējo nosaukumu Krēslas iela. 1942.-1944. gadā iela īslaicīgi atguva savu pirmo nosaukumu Hilkena iela. 1944. gadā iela atkal tika pārsaukta par Krēslas ielu, un nosaukums vairāk nav mainījies laika gaitā.

Kristapa iela
Kristapa iela

Kristapa iela izveidojās 1901. gadā ar savu tagadējo nosaukumu Kristapa iela, kas vairāk tā arī nav mainījies.

Krogus iela Rīgas topogrāfiskajā materiālā ir sastopama jau no 1880./1883. gada. Ielas nosaukums laika gaitā nav mainījies.

Kuģu iela
Kuģu iela

Kuģu iela Rīgas kartogrāfiskajā materiālā sastopama no 1867. gada ar nosaukumu Spīķeru iela. Tā kā Rīgā toreiz jau bija viena Spīķeru iela labajā Daugavas krastā, tad jau 1885. gadā tā tika pārsaukta par Kuģu ielu. Šādu nosaukumu iela ir saglabājusi līdz šodienai.

Kuldīgas iela
Kuldīgas iela

Kuldīgas iela Kuldīgas iela Rīgas kartogrāfiskajā materiālā tā sastopama no 1867. gada ar nosaukumu Palisādu iela (Palisadenstraße). Rīgā bez šīs Palisādu ielas bija vēl četras Palisādu ielas, tāpēc jau 1885. gadā tā tika pārdēvēta par Kuldīgas ielu (Гольдингенская улица). Nosaukums laika gaitā tika latviskots, taču palicis nemainīgs. Kuldīga ir pilsēta Kurzemē.

Kūdras iela
Kūdras iela

Kūdras iela Rīgas adrešu grāmatās ir sastopama no 1963. gada ar nosaukumu Torfa iela. Bet jau 1885. gada kartogrāfiskajā materiālā tā sastopama ar nosaukumu Kūdras iela.

Ķivuļu ielas pirmās ziņas ir no 1867. gada kartogrāfiskā materiāla, kur tā sastopama ar nosaukumu Kalna iela. Rīgā tajā laikā vienlaicīgi pastāvēja astoņas Kalna ielas, tad jau 1885. gadā tā tika pārsaukta par Ķivuļu ielu. Uz ielas atrodas senākais līdz mūsdienām saglabājusies Pārdaugavas kompaktās apbūves fragments, tā ir 18.-19.gs pilsētbūvniecības piemineklis.


A - C | D - H | K - Ķ | L - M | N - R | S - T | V - ZКомментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Добавить комментарий

* Обязательные поля
5000
Перетащите сюда изображения (макс. 5)