Par biedrību „Cita Rīga”

Biedrība „Cita Rīga” ir dibināta 2007. gadā. Tās galvenais darbības veids ir kultūras veicināšana. Kopš 2007. gada biedrība veido un uztur interneta vietni www.citariga.lv, ar kuras izveidi saistāmi arī biedrības pirmsākumi.

Portāla wwww.citariga.lv mērķis ir iepazīstināt esošos, bijušos, topošos rīdziniekus un Rīgas viesus ar Rīgas vēsturi, tagadni un nākotni; parādīt Rīgu kā daudzšķautņainu pilsētu, kur katrs var atrast svarīgāko tieši sev. Portālā var aplūkot Rīgas senās un mūsdienu fotogrāfijas, kartes un citus vēstures avotus, iepazīstoties ar citu apmeklētāju atmiņām, iegūs vispusīgu ilustrētu informāciju par Rīgas priekšpilsētu unikālo vēsturisko mantojumu, kas ir jāsaudzē un jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Biedrība „Cita Rīga” nodarbojas arī ar izglītojošo darbību, organizējot dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz Rīgas vēsturiskā mantojuma apzināšanu. Sākot ar 2009. gadu, biedrība organizē arī netradicionālas ekskursijas – sarunas par dažādām vēstures un kultūras tēmām, īpašu akcentu liekot uz apkaimēm vai arī nezināmo un mazāk zināmo Vecrīgā un Rīgas vēsturiskajā centrā. Biedrībai „Cita Rīga” ir licencētā interešu izglītības programma „Rīgas pētnieku skola”, kas vērsta uz Rīgas vēstures un kultūras iepazīšanu.

Sākot ar 2013. gadu vasarās biedrība organizē brīvā laika aktivitāšu projektus, kas vērsti uz Rīgas iepazīšanu caur dažādām spēlēm, uzdevumiem un eksperimentiem. Sākot ar 2014. gadu biedrība „Cita Rīga” rīko dienas nometnes, kas ir vērstas uz Rīgas vēstures un daudzveidības izzināšanu.

Kopš 2013. gada biedrība „Cita Rīga” sadarbojas ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju, dažādos publiskajos pasākumos piedāvājot izzinošas spēles un aktivitātes par konkrētās apkaimes vēsturi un kultūrvidi. Ir izstrādātas puzles, par Jāņu svinēšanas tradīcijām Ķengaraga parkā, trīs dažādas spēles par rūpniecības vēsturi Ķengaragā, kā arī izstrādāti vairāki informatīvi izglītojošie materiāli par apkaimēm, lai radītu iedzīvotājiem piederības sajūtu un vēlmi iepazīt/ uzzināt vairāk.

2015.-2017., 2019.-2020. gadā biedrība „Cita Rīga” realizēja Sabiedrības integrācijas projektus, kuru mērķauditorija bija ģimenes ar bērniem, sākumskolas un pirmskolas vecuma bērni, visas aktivitātes bija vērstas uz valstiskās identitātes stiprināšanu. Biedrības „Cita Rīga” aktivitātes kopš 2018. gada ir iekļautas arī kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma”.