Akadēmiskā bibliotēka | Elektronikas un datorzinātņu institūts
Fizikālās enerģētikas institūts | Koksnes ķīmijas institūts
Organiskās sintēzes institūts | Polimēru mehānikas institūts

Fizikālās enerģētikas institūts

Fizikālās enerģētikas institūts
Fizikālās enerģētikas institūts

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts dibināts 1946. gada 1.aprīlī, kā ZA Enerģētikas un mašīnbūves institūts. Sakarā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas reorganizāciju, pamatojoties uz LR Ministru padomes 1993.gada 20.jūlija lēmumu Fizikālās enerģētikas institūts pāriet Izglītības ministrijas pārziņā, saglabājot Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūta nosaukumu.

Fizikālās enerģētikas institūta galvenās funkcijas un uzdevumi: veic fundamentālus un lietišķus pētījumus fizikas un tehnisko zinātņu jomā, sekmē to rezultātu praktisku izmantošanu Latvijas Republikā un ārvalstīs. Institūtā strādā 12 zinātniskās laboratorijas. Institūts ir viens no dibinātājiem 1993. gadā izveidotajam Latvijas Tehnoloģiskajam centram, kurš atrodas institūta ēkā un kura sastāvā darbojas 34 firmas, galvenokārt saistītas ar LZA FEI zinātnisko tematiku.

Kopš 1997. gada janvāra institūtā darbojas arī Pētījumu, tehnoloģiju un attīstības Eiropas integrācijas centrs (FEMIRC-Latvia). Tā galvenie zinātniskie virzieni: reģionālās enerģētikas analīze alternatīvo un netradicionālo lokālo energoresursu izmantošanas problēmas; energoekonomijas pasākumu izstrāde tautsaimniecībai; jauno materiālu fundamentālie pētījumi cietvielu fizikā. Adrese – Aizkraukles iela 21.

Avots - www.archiv.org.lv


Akadēmiskā bibliotēka | Elektronikas un datorzinātņu institūts
Fizikālās enerģētikas institūts | Koksnes ķīmijas institūts
Organiskās sintēzes institūts | Polimēru mehānikas institūtsKomentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.