Vēsture Baznīcas Kultūra Medicīna
Arhitektūra Rūpniecība Infrastruktūra Zaļā zona

Sarkanā Krusta slimnīca | Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Sarkanā Krusta medicīnas koledža. 2010.g.
Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Sarkanā Krusta medicīnas koledža atrodas Jāņa Asara ielā 5.

1921. gadā Sarkanā Krusta slimnīcā tika nodibināta žēlsirdīgo māsu skola, kas kopš 1954. gada tika pārdēvēta par Rīgas 4. medicīnas skolu. Šī skola ir visvecākā māsu skola Latvijā. 1923. gadā skolu beidza pirmās 19 žēlsirdīgās māsas. Lai papildinātu savas zināšanas, skolas beidzējas tika sūtītas uz Londonu apmācībā.

Ņemot vērā, ka slimnīcas telpas nebija vairs piemērotas skolas vajadzībām, tad 1935. gada 5. oktobrī Jāņa Asara ielā 5 tika likti pamati žēlsirdīgo māsu skolas jaunajai ēkai. A. Klinklāva projektētā trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka, kas bija paredzēta ne tikai kā māsu skola, bet arī kā bērnu veselības kopšanas punkts, tika atklāta 1936. gada 20. novembrī. Jaunajā skolas ēkā bija paredzēts vienlaicīgi uzņemt līdz pat 100 audzēkņu. Tajā izbūvēja plašas auditorijas, laboratorijas, saimniecības telpas un internātu ar tam nepieciešamajām telpām.

Jaunās ēkas pagrabos tika izbūvēta pirmā tik apjomīgā gāzes patvertne Latvijā, kurā gaisa uzlidojumu laikā patvērumu varētu rast līdz pat 300 cilvēku. Šī patvertne bija paredzēta arī kā vietējo iedzīvotāju apmācību punkts, kur viņus apmācītu, kā rīkoties gaisa uzlidojumu gadījumos. Patvertne tika veidota kā sava veida pazemes slimnīca.

1996. gadā skolu pārsauca par Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolu, kopš 2004. gada - Sarkanā Krusta medicīnas koledža, bet ar 2010. gada 1. janvāri ir pārgājusi Rīgas Stradiņa universitātes pārraudzībā un pastāv kā Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra - Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Filma par RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas vēsturi
Sarkanā Krusta slimnīca | Sarkanā Krusta medicīnas koledžaKomentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.