Rīgas vēsture
1st slideshow image2nd slideshow image3rd slideshow image4th slideshow image5th slideshow image6th slideshow image7th slideshow image8th slideshow image
Latvian Russian
LiveInternet
Яндекс.Метрика
Vēsture Baznīcas Ostas Iedzīvotāji
Ielu katalogs Arhitektūra Laukumi Tirdzniecība

Vecrīgas (Rīgas) vēsture

Vecrīgas / Rīgas vēsture

Vairāk kā 700 gadu ar vārdu Rīga tika saprasta tagadējā Vecrīgas teritorija, kas nepārtraukti paplašinājās līdz sasniegusi savas tagadējās Rīgas robežas. Vai Rīga ir gatava? Atbilde ir nē. Rīga nekad nebūs gatava.


12.gs
12.gs. Veidojas vietējo cilšu apmetnes Rīgas vietā.
1198. gads Bīskaps Bertolds ar krustnešiem ierodas Daugavas grīvā. Pirmo reizi hronikā minēts Rīgas vārds.
13.gs.
1201. gads Bīskaps Alberts dibina Rīgu.
1202. gads Rīgā ierodas vācu namnieki.
1207. gads Bīskaps Alberts kļūst par Vācijas karaļa Filipa vasali un sadala līvu zemes starp ordeni un baznīcu, paturēdams 1/3 daļu no īpašumiem, tai skaitā Rīgu.
Sāk celt Rīgas pilsētas aizsargmūri.
1210. gads Kurši aplenc Rīgu, bet pilsētu neizdodas ieņemt.
Pirmo reizi tiek minēti rīdzinieku vecāki jeb seniores.
1211. gads Sākas Doma baznīcas celtniecība.
Rīgā dibina pirmo skolu - Domskolu.
Rīgā sāk kalt naudu.
1212. gads Bīskaps Alberts noslēdz tirdzniecības un militārās savienības līgumu ar Polockas kņazu.
1215. gads Pirmais lielais Rīgas ugunsgrēks.
1225.-1226. gads Rīgai piešķir Gotlandes tiesības.
Tiek nodibināta Rīgas rāte, un pilsēta iegūst savu ģerboni.
Vilhelms sasauc Rīgā pirmo sinodi.
Tiek izstrādāti Rīgas baznīcu provinces statūti.
1229. gads Mirst bīskaps Alberts.
Rīga noslēdz tirdzniecības līgumus ar Smoļensku, Polocku un Vitebsku.
1230. gads Pavēsta vicelegāts Alnas Balduīns ierodas Rīgā.
1231. gads Ass konflikts starp Balduīnu un Rīgas jauno bīskapu Nikolaju.
1252. gads Pirmais zināmais zvejnieku ģildes noraksts Rīgas statūtos.
1255. gads Rīgas bīskapu paaugstina par arhibīskapu.
1282. gads Rīga pievienojas Ziemeļvācijas tirdzniecības pilsētu Hanzas savienībai.
1286. gads Namejs aplenc Rīgu.
1293. gads Otrais zināmais lielais Rīgas ugunsgrēks.
Rīgas rāte izdod pirmos zināmos pilsētas būvmormatīvus.
Tallina un Rīga iegūst lielāku nozīmi tirdzniecībā ar Krievzemi kā Visbija.
1297. gads Sākas karš starp Livonijas ordeni un Rīgas pilsētu.
14. gs.
14.gs. Rīgas rātskungus sāk ievēlēt uz mūžu.
Ap 1300. gadu Rīgā tiek ieviestas Hamburgas tiesības.
Zemgaļu sūtnis ierodas Rīgā.
1300.-1418. gads Astoņi Rīgas arhibīskapi uzturas Romā un Avinjonā.
1330. gads Beidzas karš starp Livonijas ordeni un Rīgu.
1352. gads Nodibina Mazo ģildi, kas apvieno amatniekus.
1354. gads Nodibina Lielo ģildi, kas apvieno pilsētas tirgotājus.
1357. gads Darbu sāk Rātes jeb Lielā aptieka, kas ir vecākā Rīgas aptieka.
1360. gads Rīgas zeltkaļu cumfte kā pirmā apstiprina savus statūtus.
1386. gads Nodibina latviešu Alus un vīna nesēju brālību.
15. gs.
1412. gads Rīgas rāte atkārtoti aizliedz nevācu izcelsmes amatniekiem izgatavot un pārdot alu, zemniekiem tirgoties aiz pilsētas mūriem.
1426. gads Atklātas nesaskaņas starp Rīgu u Hanzas savienību.
1452. gads Ordeņa un bīskapa divvaldība Rīgā.
1481. gads Kara sākums starp Rīgas pilsētu un ordeni.
1494. gads Beidzas karš starp Rīgas pilsētu un ordeni.
16. gs.
1521. gads Rīgā sākas reformācija.
1524. gads Rīgā atver pirmo publisko bibliotēku.
Rīgā norisinās Svētbilžu grautiņi.
1535.gads Livonijas ordeņa mestrs piešķir Rīgai ticības brīvību.
1558. gads Sākas Livonijas karš.
1561.-1581.gads Rīgai ir brīvpilsētas statuss.
1581. gads Rīgu ieņem Polijas karalis Stefans IV Batorijs.
1582. gads Rīgā tiek atvērta pirmā internātskola, galvenokārt latviešiem.
1583. gads Beidzas Livonijas karš.
1584. gads Sākas kalendāru nemieri, kas izvēršas par karu starp rāti un ģildēm.
1588. gads N. Mollīns Rīgā atver pirmo grāmatu spiestuvi.
1589. gads Beidzas kalendāru nemieri.
17. gs.
1600.-1629. gads Poļu- zviedru karš.
1617.-1620. gads Rīgā ierīko pirmo ūdensvadu.
1621. gads Rīga padodas Zviedrijas karalim Gustavam II Ādolfam un nonāk Zviedrijas pakļautībā
1626. gads Rīgā tiek izdota superintendanta Hermaņa Saksona "Hexen- Predigten"
1631. gads Rīgā dibina pirmo nevācu tautības ģimnāziju.
1634. gads Darbu Rīgā sāk pirmā manufaktūra Rutgera Nīdehofa kokzāģētava.
1655. gads Rīga kļūst par lielāko Zviedrijas pilsētu.
1556.-1661. gads Krievu-zviedru karš.
1656. gads Krievijas cara A. Mihailoviča armija aplenc pilsētu, bet neizdodas to ieņemt.
1663. gads Rīgā atklāj pirmo centralizēto ūdensvadu.
1681. gads Iznāk pirmais regulārais žurnāls vācu valodā Rigische Novellen.
1683. gads Izdod pirmo ābeci latviešu valodā.
1585. gads Latviski tiek iespiesta Jaunā Derība, E.Glika tulkojumā.
1698. gads Rīgā tiek iespiests visa Bībele latviešu valodā E.Glika tulkojumā.
18. gs.
1700.-1721. gads Ziemeļu karš. Karam sākoties tiek nodedzinātas Rīgas priekšpilsētas.
1709. gads Rīgu aplec krievu armija, aplenkums ilgst deviņus mēnešus. Pilsētā sākas bads.
1710. gads Lielais Mēris Rīgā, kura laikā mirts 50% pilsētnieku.
Rīga kapitulē Krievijas cara Pētera I armijai.
1721. gads Rīga tiek iekļauta Krievijas impērijas sastāvā ar Nistades miera līgumu.
1731. gads Tiek izveidota Rīgas guberņa.
1733. gads Rīgā tiek sākts darbs pie pirmā slēgtā kanalizācijas tīkla izveides.
1773. gads Nodibina Rīgas pilsētas muzeju.
1782. gads Rīgā tiek atvērts pirmais pastāvīgais teātris.
19. gs.
1803. gads Nodibina pirmo pilsētas slimnīcu.
1812. gads Napoleona armijai tuvojoties Rīgai, tiek nodedzinātas Rīgas priekšpilsētas.
1816. gads Dibina Rīgas Biržas komiteju.
1830. gads Rīgas ostā iebrauc pirmais tvaikonis no Lībekas Oscar.
1852. gads Pilsētā izveido zirgu omnibusu satiksmi.
1857.-1863.gads Nojauc Rīgas aizsardzības mūri.
1861. gads Rīgā atklāj dzelzceļa staciju.
Nodibina Rīgas Politehnikumu.
1862. gads Nodibina Rīgas Vingrotāju biedrību - pirmo sporta organizāciju Latvijā.
1867. gads Krievu valodu ievieš par vienīgo oficiālo valsts valodu.
Rīgā dibina Latviešu palīdzības komiteju.
1868. gads Tiek dibināta Rīgas Latviešu biedrība, sākas nacionālā atmoda.
1873. gads Pirmie Vispārējie latviešu dziedāšanas svētki Rīgā, kur pirmo reizi skan nākamā Latvijas valsts himna "Dievs svētī Latviju".
Notiek pirmais latviešu skolotāju seminārs.
1877. gads Ievieš krievu pārvaldi pilsētās ar vēlētiem pilnvarniekiem.
1882. gads Rīgā sāk kursēt zirgu tramvajs.
Tiek pieslēgti pirmie 54 tālruņa abonenti.
1887. gads Aizliedz latviešu valodas mācīšanu skolās, pieļaujot tikai izņēmumus.
1896. gads Pirmie kino demonstrējumi Rīgā.
1897. gads Rīgā darbu sāk pirmais ūdenstornis.
20. gs.
1901. gads Rīga svin 700 gadu jubileju.
1905. gads Rīgā sākas strādnieku nemieri, kas pāraug asiņainās sadursmēs ar policiju un karaspēku.
Tiek dibināta Rīgas elektrostacija.
1907. gads Krievu Baltijas vagonu rūpnīca Rīgā sāk ražot pirmās automašīnas.
1910. gads Rīgas rūpnīcā "Motors" sāk lidmašīnu būvi.
1912. gads Rīgā sāk darbu pirmā radiotelegrāfa stacija.
Tiek dibināts Rīgas Zooloģiskais dārzs.
1914. gads Atklāj Dzelzceļa tiltu pār Daugavu.
1915. gads Vācu frontes līnija nostabilizējas pie Rīgas.
1916. gads Ziemassvētku un Jaungada kaujas pie Rīgas.
1917. gada 3. septembrī vācu karaspēks ieņem Rīgu.
1918. gads 18. novembrī Otrajā pilsētas teātrī (tagadējā Nacionālajā teātrī) tiek proklamēta Latvijas Republika.
1919. gads Janvārī Rīgā ienāk sarkanā armija.
Maijā Rīgu okupē vācieši.
Jūlijā Rīgā ienāk Latvijas armija.
Oktobrī sākas bermontiešu uzbrukums Rīgai.
Nodibināta Latvijas Universitāte.
Nodibināta Mākslas akadēmija.
Nodibināta Konservatorija.
Nodibināts Latvijas Nacionālais teātris.
Nodibināta Nacionālā opera.
1920. gads 1. maijā Rīgā notiek pirmā Satversmes sapulces sēde.
11. augustā tiek parakstīts Latvijas - Padomju Krievijas miera līgums.
1922. gads Rīgā atklāj autobusu satiksmi.
1923. gads Rīgā, Pasta, telegrāfa un telefona pārvaldes darbnīcā sāk ražot pirmos telefonu aparātus.
1924. gads Rīgā Valsts elektrotehniskajā fabrikā izgatavo pirmos radiouztvērējus.
1925. gads Tiek apstiprināts Rīgas ģerbonis.
Sāk raidīt Latvijas radio.
1929. gads Rīgā viesojas Zviedrijas karalis Gustavs V.
1930. gads Rīgā atklāj Centrāltirgu.
1931. gads Rīgā atklāj skaņuplašu rūpnīcu "Bellacord - Electro".
1935. gads Rīgā atklāj Brīvības pieminekli.
1936. gads Atklāj Rīgas Brāļu kapus.
1937. gads Rīgas Valsts Elektroniskajā fabrikā sāk ražot fotoaparātus "VEF - Minox".
1940. gads 17. jūnijā Rīgā ienāk Padomju Sarkanā armija.
1941. gads Likvidē Latvijas latu kā maksāšanas līdzekli.
Jūlijā Rīgu okupē vācu karaspēks.
Tiek iznīcināta daļa Vecrīgas apbūves.
Rīga kļūst par reihskomisariāta "Ostland" centru.
Tiek izveidots Rīgas geto
1944. gads 30. jūlijā krievu bruņumašīnas no Lietuvas izlaužas līdz Rīgas jūras līcim.
Oktobrī SD Rīgas ielās ķer cilvēkus, ko aizsūta uz Vāciju.
13. Oktobrī Rīgu okupē padomju karaspēks.
1945. gads Atklāj satiksmi pār atjaunoto Pontontiltu.
1947. gads Rīgā sāk kursēt trolejbuss.
1954. gads Rīgas Televīzijas studija sāk raidījumus.
1957. gads Iznāk avīzes "Rīgas Balss" pirmais numurs.
Tiek pabeigta pirmās Rīgas augstceltnes "Kolhoznieku nama" celtniecība (tagadēja Zinātņu Akadēmijas ēka).
Atklāts Oktobra (tagad Akmens) tilts pār Daugavu.
1958. gads Rīgā sāk būvēt pirmo mikrorajonu "Āgenskalna priedes".
1963. gads Uzceļ Rīgas Kinostudiju.
Uzbūvēts pirmais Padomju Savienības dīzeļvilciens.
1969. gads Rīgā plosās viesuļvētra, Daugava iziet no krastiem un applūdina pilsētu.
1972. gads Atklāta pirmā automaģistrāle Rīga - Jūrmala.
1974. gads Darbu sāk lidosta "Rīga".
Latvijas Televīzija sāk krāsu raidījumus.
1976. gads Rīgā atklāj satiksmi pār Maskavas (tagad Salu) tiltu.
Uzcelts Dailes teātris.
1978. gads Notiek pirmās Teātra dienas.
1981. gads Rīgā atklāj satiksmi pār Gorkija (tagad Vanšu) tiltu.
1987. gads Pirmās lielās demonstrācijas Rīgā.
Rīgā viesojas PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs.
1988. gads Sākas trešā nacionālā atmoda, lai atjaunotu Latvijas neatkarību.
1990. gads 4. maijā Deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu".
1991. gads Janvārī Rīgā notiek barikādes.
21. augustā Latvija pasludina sevi par neatkarīgu demokrātisku republiku.
1994. gads No Latvijas izved Krievijas Federācijas karaspēku.
1998. gads Rīgas vēsturiskais centrs tiek iekļauts UNESCO aizsargājamo objektu sarakstā.
1999. gads Pabeigta atjaunotā Melngalvju nama celtniecība.
2001. gads Rīga svin 800 gadu jubileju.
2003. gads Rīgā notiek Eirovīzijas festivāls.
2004. gads 1. maijā pilsētā notiek plaši svētki par godu uzņemšanai Eiropas Savienībā.
Sākas Dienvidu tilta celtniecība.
2006. gads Rīgā notiek pasaules čempionāts hokejā.
Rīgā notiek NATO samits.
Komentāri

Vēl nav neviena komentāra. Esiet pirmais!

Pievienot komentāru

* Obligāta informācija
5000
Ievelciet attēlus (maks 5)
Captcha attēls
dekor