Akadēmiskā bibliotēka | Elektronikas un datorzinātņu institūts
Fizikālās enerģētikas institūts | Koksnes ķīmijas institūts
Organiskās sintēzes institūts | Polimēru mehānikas institūts

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Elektronikas un datorzinātņu institūts, 24.05.2005<br>Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts ir dibināts 1960. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas ietvaros, un šobrīd ir neatkarīgs valsts zinātniskais institūts, kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus datorzinātnes, informāciju, komunikāciju un elektronisko tehnoloģiju un aparātbūves jomās.

Institūta stratēģiskais mērķis, atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai, ir veicināt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšana tiek panākta ar jaunu zināšanu ieguvi un inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, kuru izmantošana tautsaimniecībā dod būtisku progresu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā, tādejādi sekmējot IKT un elektronisko iekārtu ražošanas nozaru ilgtspējīgu attīstību un palielinot Latvijas un Eiropas Savienības konkurētspēju pasaulē.

Savā darbībā tas cenšas kļūt par Eiropā atzītu pētniecības centru elektronikas, datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju un ar tām saistīto inženierzinātņu jomās, kura galvenie pētniecības virzieni ir saistīti ar integrētu signālu un datu iegūšanas, apstrādes un pārraides sistēmu (metodes, aparatūra un programmatūra) radīšanu. Institūtā strādā vairāk kā 70 zinātnisko darbinieku, no kuriem vairāk kā puse ir vēlētos akadēmiskos amatos – vadošie pētnieki, pētnieki un asistenti. Kopējais darbinieku skaits ir ap 100.

Institūta finanšu līdzekļus veido konkursa kārtībā iegūtu pētniecisko projektu finansējums no vietējiem un starptautiskiem avotiem (2013 - 47%), zinātnisko izstrāžu un pētniecisko līgumdarbu finansējums (2013 – 10%), zinātniskās darbības bāzes finansējums (2013 – 17 %), kā arī līdzekļi, kas tiek gūti no saimnieciskās darbības (2013 - 26% ieskaitot zinātniskā žurnāla izdošanu). Adrese – Dzērbenes ielā 14.

Avots - www.edi.lv


Akadēmiskā bibliotēka | Elektronikas un datorzinātņu institūts
Fizikālās enerģētikas institūts | Koksnes ķīmijas institūts
Organiskās sintēzes institūts | Polimēru mehānikas institūtsKomentāri

Vēl nav neviena komentāra. Esiet pirmais!

Pievienot komentāru

* Obligāta informācija
5000
Ievelciet attēlus (maks 5)