Projekta komanda

Inese Grandāne

Mg.Hist., valdes locekle
(+371) 26143120

Projekta idejas autore,
biedrības dibināšanas iniciatore,
publicētās informācijas galvenā autore,
portāla objektu fotofiksācija.

Andrejs Ivanovs

Dr.Sc.Soc., valdes loceklis
(+371) 29434381

Projekta tehniskais nodrošinājums,
informācijas tulkošana krievu valodā,
portāla objektu fotofiksācija.

Fotogrāfi

Izsakām paldies fotogrāfiem, kas piekrita viņu darbu izmantošanai portālā Cita Rīga –