Trīsciema ielu katalogs (M – V)

Mazurgas iela

Mazurgas iela, 12.12.2016.<br>Avots: lv.wikipedia.org/w/index.php?curid=338642, GreenZeb
Mazurgas iela

Mazurgas iela sākas strupceļā pie dzīvojamām mājām, krustojas ar Lielurgas ielu un beidzās arī strupceļā pie dzīvojamām mājām. Tā ir viena no apkaimes jaunākajām ielām, kas izveidota 2007.gadā, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par jaunu ielu izveidi. Atšķirībā no vairuma jaunizveidoto ielu, Mazurgas iela atrodas Langas upes kreisajā krastā. Ielas garums ir 258 metri. Mazurga ir upe Limbažu un Salacgrīvas novados, tek mežainā apvidū, pie Melekiem ietek Rīgas jūras līcī. Upes garums ir 5 km.

Namdaru iela

Namdaru iela, 05.08.2020.
Namdaru iela

Namdaru iela sākas krustojumā ar Draudzības ielu un beidzas krustojumā ar Traktoru ielu. Tā izveidota 1962. gadā ar tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Iela atrodas bijušajā Rīgas kuģu remonta rūpnīcas ciematā Vaķilti starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru un funkcionāli vairāk saistīta ar Vecmīlgrāvi, nevis Trīsciemu. Apbūve bijušā ciemata teritorijā veidojusies padomju laikā, kad standarta 600 m2 gruntsgabalos tika celtas viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas pārsvarā pēc tipveida projekta ar nelielu dārza teritoriju ap tām. Ielas garums ir tikai 139 metri.

Niedru iela

Niedru iela, 25.09.2021.
Niedru iela

Niedru iela sākas krustojumā ar Jaunciema gatvi un beidzas strupceļā netālu no Ķīšezera. Tā izveidota 1989. gadā ar savu tagadējo nosaukumu. Nosaukums raksturo ielas atrašanās vietu pie Ķīšezera starp Jaunciema gatvi un niedrēm apaugušo krastu. Ielas garums ir 192 metri. Ielas apbūvi veido individuālā dzīvojamā apbūve.

Rudzu iela

Rudzu iela, 28.09.2021.
Rudzu iela

Rudzu iela ir viena no garākām apkaimes lielām. Tā sākas krustojumā ar Jaunciema gatvi, robežojas ar Trīsciema 2. līniju, Arāju ielu, Trīsciema 9. līniju, Senlejas, Atzaru, Virves, Apļa, Auklu, Kātu, Trīšu, Vizuļu ielām un beidzās krustojumā ar Līču ielu pie Rīgas robežas. Rudzu iela izveidota 1955. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Apkaimē virknei ielu doti nosaukumi, kas saistīti ar lauksaimniecisku darbību. Ielas garums ir 2261 metrs.

Senlejas iela

Senlejas iela, 28.09.2021.
Senlejas iela

Senlejas iela sākas strupceļā pie dzīvojamām mājām, krustojas ar Trīsciema 6., 7., 8., un 9. līniju un beidzas krustojumā ar Rudzu ielu. Iela vēl nav pilnībā apbūvēta un dažādos posmos eksistē tikai uz kartes. Tā tika izveidota 2016. gadā ar Rīgas domes lēmumu, kas paredzēja izveidot ielu kā Trīsciema 10. līnijas turpinājumu līdz Trīsciema 4. līnijai, savienojot Trīsciema numurēto līniju masīvu gar apkaimes rietumu malu, sākot no 3. līnijas līdz 10. līnijai. Līdz ar to Trīsciema 10. līnija vairs nepastāv, bet tās vietā ir līkumotā Senlejas iela.

Traktoru iela

Traktoru iela, 05.08.2020.
Traktoru iela

Traktoru iela sākas krustojumā ar Jaunciema gatvi un turpinās kā Namdaru iela. Tā izveidota 1962. gadā ar tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Iela atrodas bijušajā Rīgas kuģu remonta rūpnīcas ciematā Vaķilti starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru un funkcionāli vairāk saistīta ar Vecmīlgrāvi, nevis Trīsciemu. Apbūve bijušā ciemata teritorijā veidojusies padomju laikā, kad standarta 600 m2 gruntsgabalos tika celtas viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas pārsvarā pēc tipveida projekta ar nelielu dārza teritoriju ap tām. Ielas garums ir 136 metri.

Trīsciema 1.-9.līnija

Trīsciema 1. līnija, 05.08.2020.
Trīsciema 1. līnija

2007. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu piešķirt līniju numurus kā nosaukumus ielām, kas austrumu-rietumu virzienā šķērso Trīsciema ielu, sākot no Jaunciema gatves – Trīsciema 1. līnija (219 m. gara), Trīsciema 2. līnija (573 m. gara), Trīsciema 3. līnija (190 m. gara), Trīsciema 4. līnija (249 m. gara), Trīsciema 5. līnija (182 m. gara), Trīsciema 6. līnija (203 m. gara), Trīsciema 7. līnija (169 m. gara), Trīsciema 8. līnija (319 m. gara), Trīsciema 9. līnija (500 m. gara), Trīsciema 10. līnija (289 m. gara). Trīsciema līnijas vēl nav pilnībā apbūvētas un daži līniju fragmenti pastāv tikai uz kartes.

Trīsciema 2. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 2. līnija
Trīsciema 3. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 3. līnija
Trīsciema 4. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 4. līnija
Trīsciema 5. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 5. līnija
Trīsciema 6. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 6. līnija
Trīsciema 7. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 7. līnija
Trīsciema 8. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 8. līnija
Trīsciema 9. līnija, 28.09.2021.
Trīsciema 9. līnija

Trīsciema iela

Trīsciema iela, 28.09.2021.
Trīsciema iela

Trīsciema iela sākas krustojumā ar Jaunciema gatvi, krustojas ar Trīsciema 1., 2., 3., 4., 5., 6., un 7. līniju, beidzās krustojumā ar Trīsciema 8. līniju. 2007. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu piešķirt Arāju ielas atzarojumam Trīsciema ielas nosaukumu. Arāju ielas posmam starp Jaunciema gatves Nr. 278 un Jaunciema gatves Nr. 300 nosaukumu Trīsciema iela. Ielas garums ir 637 metri.

Trīšu iela

Trīšu iela, 10.09.2021.
Trīšu iela

Trīšu iela sākas kā atzarojums no Rudzu ielas un beidzas strupceļā pie Langas upes. Iela ir izveidota 2007. gadā, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par vairāku jaunu ielu izveidi Trīsciemā. Ielas garums ir tikai 175 metri. Iela līdz galam vēl nav apbūvēta un dabā vairāk pastāv kā zemes ceļš.

Vadu iela

Vadu iela, 25.09.2021.
Vadu iela

Vadu iela sākas krustojumā no Trīsciema 9. līnijas un beidzas strupceļā stapr dzīvojamām mājām. Iela ir izveidota 2007. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par vairāku jaunu ielu izveidi, kas atzarojas no Rudzu ielas. Ielas garums ir 148 metri.

Vārpu iela

Vārpu iela, 28.09.2021.
Vārpu iela

Vārpu iela sākas strupceļā pie dzīvojamām mājām, krustojas ar Trīsciema 9. līniju un arī beidzas strupceļā pie dzīvojamām mājām netālu no Langas upes. Vārpu iela izveidota 20. gadsimta 90. gadu beigās ar savu tagadējo nosaukumu. Ielas garums ir 374 metri. Tās apbūvi veido individuālās dzīvojamās mājas.

Vinču iela

Vinču iela, 25.09.2021.
Vinču iela

Vinču iela sākas krustojumā ar Virves ielu un beidzas krustojumā ar Auklu ielu. Vinču iela bija izveidota 2007. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par jaunu ielu izveidi, kas atzarojas no Rudzu ielas. Ielas garums ir 103 metri. Dabā Vinču iela izskatās pēc zemes ceļa.

Virves iela

Virves iela, 25.09.2021.
Virves iela

Virves iela sākas krustojumā ar Rudzu ielu, veido pusloku un arī beidzas krustojumā ar Rudzu ielu. Iela bija izveidota 2007. gadā, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par jaunu ielu izveidi, kas atzarojas no Rudzu ielas. Ielas garums ir 348 metri. Virves iela nav pilnībā apbūvēta, atsevišķi ielas pastāv tikai uz kartes.

Vizuļu iela

Vizuļu iela, 10.09.2021.
Vizuļu iela

Vizuļu iela sākas krustojumā ar Rudzu ielu un beidzas strupceļā pie Langas upes. Iela tika izveidota 2007. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kad Rīgas dome pieņēma lēmumu par jaunu ielu izveidi, kas atzarojas no Rudzu ielas. Ielas garums ir 188 metri.Komentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.