Vēsture Kapsētas Izglītība Infrastruktūra
Arhitektūra Zaļā zona Rūpniecība Neredzīgo ciemats
Juglas ezeri

Juglas upes

Juglas upe, 15.10.2017
Juglas upe

Lielās Juglas upes sākums atrodas Sidgundā, kur tā veidojas, satekot Mērgupei un Sudai. Lielās Juglas garums ir 63 km. Satekot ar Mazo Juglu, veido kopīgu ieteku Juglas ezerā, kura nav patstāvīga, šo upes posmu sauc arī par Berģupi.

Mazā Jugla sākas Taurupes pagastā, tek caur Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu novadiem; lejtecē tek pa Garkalnes un Stopiņu novadu robežu. Tās garums ir 119 km. Upe ir līkumota, ar vairākām krācēm un aizsprostiem, vietām krastos nelieli smilšakmens un dolomīta atsegumi. Satekot ar Lielo Juglu, veido kopīgu ieteku Juglas kanālā.

Strazdupīte, 15.10.2017
Strazdupīte

Piķurga iztek no Getliņu purva. Tās garums ir 15 km. Tek cauri Stopiņu novadam un Rīgas pilsētas austrumu daļai, ietek Juglas ezerā Brekšu kaktā. Lejtecē upes nosaukums ir Brekšupīte. Piķurga ir līkumaina, plūst pa senu Daugavas palu ūdeņu noplūdes ieplaku. Daudzviet aug ūdenszāles. Lielākās Piķurgas pietekas ir Dauguļupīte un Karātavu grāvis. Pie Ulbrokas uz Piķurgas atrodas mākslīgi izveidotais Piķurgas ezers.

Strazdupīte (Gaiļupīte) iztek no Gaiļezera un tek cauri Mežciemam un Juglas dzīvojamam masīvam uz Juglas ezeru. Upes posmu aiz Dambjapurva ezera sauca par Stradzupīti. Upes garums ir 2.8 km. Pēc Dreiliņupītes aizvadīšanas uz Šmerļupīti, Gaiļupīte ir stipri samazinājusies. Sakarā ar pilsētas apbūvi atsevišķi upes posmi ievadīti cauruļvados. 2008. gadā, Lai saglabātu Dambjapurva ezera ūdens līmeni un nodrošinātu nosusināšanu Palsas – Malienas ielu apkaimē, abas upes daļas ar cauruļvadu tika apvienotas un upe vairs neplūst caur Dambjapurva ezeru. Upes gultne ir vairākkārt tīrīta un nostiprināta.

Juglas ezeri


Komentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.