Ziepniekkalna ielu katalogs (Ē – L)

Ēbelmuižas iela

Ēbelmuižas iela, 07.10.2022.
Ēbelmuižas iela

Ēbelmuižas iela sākas krustojumā ar Valdeķu ielu, šķērso Zaļenieku ielu un ielas asfaltbetona segums beidzas krustojumā ar Līvciema ielu, taču pati iela turpinās tālāk kā grants ceļš līdz krustojumam ar Misas ielu. Iela izveidota kopā ar apkaimes Ziepniekkalns–1 (sākotnēji 4) uzbūvi. Līdz 2009. gadam iela tika saukta par Jāņa Čakstes gatvi, kad ar Rīgas domes lēmumu ielai tika piešķirts Ēbelmuižas nosaukums, taču Jāņa Čakstes gatves nosaukums tika piešķirts jaunajam ceļam no Ziepniekkalna ielas līdz Dienvidu tiltam. Ēbelmuižas ielas garums ir 1090 metri. Ielas apbūvi veido daudzstāvu dzīvojamie nami.

Iela ir nosaukta par godu netālu esošajai Ēbelmuižai.

Garozes iela

Garozes iela, 25.09.2022.
Garozes iela

Garozes iela sākas krustojumā ar Kārļa Ulmaņa gatves, šķērso Telts, Valdeķu, Rendas, Viesītes, Pērkones, Dandāles, Tadaiķu, Staļģenes, Silenes, Stelpes un beidzas krustojumā ar Skaistkalnes ielu, turpinoties kā Putnu iela. Tā ir viena no vecākajām apkaimes ielām, kas minēta jau 1917. gadā (vācu: Garrosensche Strasse). Sākotnēji paralēli lietoti apzīmējumi Garozenes un Garozas iela. Garozes ielas garums ir 767 metri.

  • Garozes ielā 15 atrodas Rīgas Samariešu apvienības Sociālās aprūpes māja-pansionāts.

Garoze ir Lielupes labā krasta pieteka Jelgavas novadā, netālu no Garozas ciema.

Graudu iela

Graudu iela, 25.09.2022.
Graudu iela

Graudu iela ir viena no Ziepniekkalna apkaimes maģistrālajām ielām ar intensīvu satiksmi. Tā sākas krustojumā ar Ķekavas un Ziepju ielu, šķērso Putnu, Kartupeļu, Kāļu, Mālu, Saulkalnes, Tērvetes, Pīpeņu, Misas, Līvciema, Zaļenieku, Valdeķu, Spulgas, Basu, Blīdenes ielu un Vienības gatvi. Iela beidzas Bieriņu apkaimē krustojumā ar Dzelzceļa ielu aiz dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava. Graudu iela izveidota ap 1887. gadu ar tagadējo nosaukumu (vācu: Kornstrasse, krievu: Зерновая улица). 1938. gadā Graudu ielai pievienota Birģeļmuižas iela. Ielas kopējais garums ir 2395 metri.

  • Graudu ielā 21 atrodas Ēbelmuižas pamatskola.
  • Graudu ielā starp Misas un Mālu ielu atrodas Brāļu kapi, kur apglabāti 2. Pasaules kara upuri.

Ģimnastikas iela

Ģimnastikas iela, 25.09.2022.
Ģimnastikas iela

Ģimnastikas iela sākas krustojumā ar Vaiņodes ielu kā Tadaiķu ielas turpinājums. Ziepniekkalna apkaimē iela krustojas ar Vienības gatvi un tālāk turpinās Atgāzenes apkaimē. Ģimnastikas iela izveidota 1885. gadā ar tagadējo nosaukumu (vācu: Gymnastikstrasse, krievu: Гимнастическая улица), kas laika gaitā nav mainījies. Ielas kopējais garums ir 1162 metri.

Ģimnastika ir sinonīms vārdam vingrošana.

Ilmājas iela

Ilmājas iela, 25.09.2022.
Ilmājas iela

Ilmājas iela sākas krustojumā ar Tadaiķu ielu, šķērso Silenes, Stelpes, Mālu un beidzas krustojumā ar Kartupeļu ielu. Ilmājas iela izveidota 1935. gadā ar tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ilmājas ielas garums ir 377 metri.

Ilmāja ir stacija dzelzceļa līnijā Jelgava–Liepāja starp staciju Kalvene un pieturas punktu Padone. Pasažieru dīzeļvilcieni stacijā nepietur kopš 2001. gada 15. augusta, un tā darbojas kā starpstacija, tajā notiek vilcienu izmainīšanās.

Irbenes iela

Irbenes iela, 25.09.2020.
Irbenes iela

Irbenes iela sākas krustojumā ar Vienības gatvi, šķērso Pastendes, Vaiņodes, Svētes, Zaļenieku, Vadakstes ielu un beidzas krustojumā ar Valdeķu ielu, kur tā turpinās kā Kartupeļu iela. Tā ir viena no apkaimes vecākajām ielām, kas Rīgas ielu sarakstos sastopama jau 1917. gadā ar savu tagadējo nosaukumu (vācu: Irbensche Strasse, krievu: Ирбская улица). Irbenes ielas garums ir 567 metri.

Irbene ir ciems Ventspils novadā, 34,1 km Ventspils un 208,8 km no Rīgas. Irbenē atrodas Starptautiskais radioastronomijas centrs.

Īslīces iela

Īslīces iela, 09.10.2022.
Īslīces iela

Īslīces iela sākas krustojumā ar Bruknas ielu un beidzas krustojumā ar Ozolciema ielu. Iela izveidota kopā ar apkaimes Ziepniekkalns–2 būvniecību. Tās garums ir 507 metri. Īslīces ielas apbūvē dominē daudzstāvu dzīvojamie nami.

Īslīce ir Lielupes kreisā krasta pieteka, Latvijā tā plūst lielākoties pa Bauskas novadu. Plūst garām Rundāles pilij, pie kura ir izveidota Rundāles ūdenskrātuve.

Kalētu iela

Kalētu iela, 09.10.2022.
Kalētu iela

Kalētu iela sākas strupceļā pie augstsprieguma apakšstacijas „Bišuciems”, tālāk krustojas ar Džukstes ielu un beidzās krustojumā ar Ziepniekkalna ielu. Kalētu iela izveidota 1935. gadā ar savu tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 301 metrs. Kalētu ielā ir pārsvarā savrupmāju apbūve, bet darījumu un saimnieciska teritorija ir ielas sākumā.

Kalēti ir ciems Dienvidkurzemes novadā.

Kartupeļu iela

Kartupeļu iela, 25.09.2022.
Kartupeļu iela

Kartupeļu iela ir Irbenes ielas turpinājums, sākas pie Rīgas Pārdaugavas pamatskolas krustojumā ar Valdeķu ielu, tālāk šķērso Saulkalnes, Mālu, Ilmājas, Sīpolu un Graudu ielu. Beidzas krustojumā ar Tumes ielu, bet faktiski turpinās kā zemes ceļš līdz Staburaga ielai. Pirmo reizi Rīgas ielu sarakstos Kartupeļu iela sastopama 1885. gadā ar tagadējo nosaukumu (vācu: Kartoffelstrasse, krievu: Картофельная улица). 1961. gadā tā pārsaukta par Celtnieku ielu, šajā laikā tapis daudzdzīvokļu ķieģeļu namu rajons aiz Graudu ielas. 1992. gadā atguva Kartupeļu ielas nosaukumu. Ielas garums ir 1053 metri, tajā ir pārsvarā dažāda tipa dzīvojamā apbūve.

Kazdangas iela

Kazdangas iela, 09.10.2022.
Kazdangas iela

Kazdangas iela sākas krustojumā ar Ziepniekalna un pēc privāto māju apbūves tā turpinās kā zemes ceļš gar mazdārziņiem, šķērsojot Tīruma ielu, beidzas krustojumā ar Ozolciema ielu un turpinās kā Misas iela. Kazdangas iela izveidota 1935. gadā ar tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Ielas garums ir 1518 metri. Ielai sākumā ir privāto māju apbūve, bet tālāk tai ir mazdārziņu apbūve.

Kazdanga ir ciems Dienvidkurzemes novadā, atrodas 49 km no Grobiņas un 167 km no Rīgas. Ciemā atrodas Kazdangas muižas pils komplekss.

Kāļu iela

Kāļu iela, 07.10.2022.
Kāļu iela

Kāļu iela sākas krustojumā ar Graudu ielu un nešķērsojot citas ielas beidzas krustojumā ar Tumes ielu. Tā izveidota ap 1963. gadu ar tagadējo nosaukumu, kas laika gaitā nav mainījies. Kāļu ielas garums ir 299 metri. Ielai ir privāto māju apbūve.

Ķekavas iela

Ķekavas iela, 25.09.2022.
Ķekavas iela

Ķekavas iela sākas krustojumā ar Graudu ielu, Stērstu ielu un Ziepju ielu, bet beidzas krustojumā ar Tumes ielu un Putnu ielu, nešķērsojotot nevienu citu ielu. Tā izveidota 1902. gadā ar tagadējo nosaukumu (vācu: Keckausche Strasse, krievu: Кекауcкая улица), kas laika gaitā nav mainījies. Ķekavas ielas garums ir 268 metri, tajā ir daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apbūve.

Ķekava ir viena no Rīgai tuvākajām pilsētām.

Līvciema iela

Līvciema iela, 07.10.2022.
Līvciema iela

Līvciema iela sākas pie Rīgas Pārdaugavas pamatskolas krustojumā ar Valdeķu ielu, šķērso Graudu, Tumes, Ēbeļmuižas, Dižozolu ielu un beidzas krustojumā ar Ozolciema ielu. Pirmo reizi Rīgas ielu sarakstos Līvciema iela minēta 1867. gadā ar nosaukumu Meža iela (vācu: Waldstrasse). 1938. gadā tā pārsaukta par Līvciema ielu, pievienojot tai daļu no Ēbelmuižas ielas (vācu: Ebelshofsche Strasse, krievu: Эбельсгофская улица). Ielas garums ir 1497 metri, tajā ir pārsvarā dažāda tipa dzīvojamā apbūve.Komentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.