Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 13.10.2013
Kristus Piedzimšanas katedrāle

No 18. gadsimta sākuma līdz 19. gadsimta 2.pusei galvenais Rīgas pareizticīgo dievnams bija apustuļu Pētera un Pāvila katedrāle Citadelē, bet ar laiku, pieaugot draudzes locekļu skaitam, tā kļuva par mazu.

Rīgas pareizticīgo draudze vēlējās lielāku dievnamu, tādēļ 19.gs. 70. gados Rīgas un Mītavas (Jelgavas) arhibīskaps Benjamins Kareļins aicināja ļaudis vākt ziedojumus jaunas katedrāles celtniecībai; šo nodomu atbalstīja arī tā laika Baltijas apgabala ģenerālgubernators Pjotrs Bagrations, pēc kura iniciatīvas Rīgas eparhijai drīz vien tika atvēlēti 900 000 rubļu, no kuriem 561 504 rubļus novēlēja katedrāles būvniecībai. Rīdzinieki saziedoja vairākus tūkstošus rubļu.

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 13.10.2013
Kristus Piedzimšanas katedrāle

Tika izsludināts konkurss baznīcas celtniecības projektam, un savus darbus tajā iesniedza trīs tā laika izcilākie arhitekti: J. F. Baumanis, H. Šēls un R. Pflūgs. Konkursa rezultātā tika izvēlēts R. Pflūga projekts, jo izstrādātais dievnams atgādināja Konstantinopoles Svētās Sofijas katedrāli. Savukārt celtniecības darbus vadīja guberņas arhitekts N. Čagins.

Dievnama pamatakmens tika ielikts 1876. gada 3. jūlijā. Celtniecības darbu laikā radās vairākas problēmas ar pamatu nostiprināšanu, kā rezultātā bija nedaudz jāmaina sākotnējais celtniecības projekts. Pēc projekta bija iecerēts, ka baznīcas zvanus iekarinās 4 torņos atsevišķi no baznīcas, ietverot centrālo kupolu.

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 13.10.2013
Kristus Piedzimšanas katedrāle

Celtniecības darbu beigu posmā Krievijas imperators Aleksandrs III uzdāvināja 12 zvanus, kurus bija lējis meistars no Maskavas Ksenofonts Verjovkins. Tādēļ R. Pflūgs izstrādāja jaunu projektu zvanu tornim – ēkas kompozīciju papildināja ar vēl vienu, citiem baznīcas torņiem līdzīgu kupolu, kuru ar galveno celtni savienoja zema bijušās galvenās ieejas lieveņa arka – portāls. Zvanus tornī uzvilka 1882. gadā; vislielākais no zvaniem svēra ap 12 800kg un bija nosaukts Ņevas Aleksandra vārdā. Pēc diviem gadiem rīdzinieki pirmo reizi dzirdēja zvanu skaņas.

Celtniecība tika pabeigta 1884. gadā un š.g. 8. novembrī katedrāle tika iesvētīta.

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 15.11.2009<br>Foto: Елена Раугевич, panoramio.com
Kristus Piedzimšanas katedrāle
Foto: Елена Раугевич

Dievnama būvniecībā izmantoti vietējie dzeltenie ķieģeļi; cokols un kāpnes – no masīvā granīta. Kupolus izgatavoja Sanktpēterburgas metālapstrādes rūpnīcā, tie tika nokrāsoti ar ziļu eļļas krāsu, bet kupolu ribas un krustu pjedestāli-balts skārds ar zeltījumu. Galveno kupolu greznoja 130 pudus astoņgalu krusts. Pavisam kopā uz dievnama kupoliem atradās 5 metāla zeltīti krusti, 3 krusti virs portāliem, 1 uz zvanu torņa, uz frontoniem bija izvietoti vēl 4 metāla krusti. Baznīca celta neobizantiešu stilā un tā bija dārgākā celtne Rīgā (tās celtniecība izmaksāja 701 717 rbļ. un 83 kap. – 261 504 rbļ. 16 kap. ēkas celtniecība, 140 213 rbļ. 67 kap. - interjera iekārtošanai).

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 13.10.2013
Kristus Piedzimšanas katedrāle

Jaunuzceltā baznīca bija piemērota 2000 dievlūdzējiem; tās garums ir 66m, platums 44m, bet centrālais kupols no zemes ir 40m.

Dievnama interjers ir ļoti grezns un mākslinieciski augstvērtīgs, tajā ir izcila senu un dārgu ikonu kolekcija, trīs ikonostasus gleznojis izcilākais Pēterburgas Mākslas akadēmijas pedagogs un krievu gleznotājs V. Vereščagins; sienas greznoja freskas bizantiešu stilā ar senkristiešu ornamentiem.

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 13.10.2013
Kristus Piedzimšanas katedrāle

20. gadsimts bija ļoti trauksmains un pat postošs dievnama pastāvēšanas vēsturē. Pirmā pasaules kara gados dievnams tika izlaupīts, baznīcas īpašumi tika evakuēti uz Jurjevu (Tartu), zvanus aizveda uz Ņižņijnovgorodu (lielāko uz Pavlovu), ikonostass tika izjaukts un noglabāts Jāņa Kristītāja dievnamā, ikonas - Ņevas Aleksandra baznīcā Rīgā, bet arhīvs pazuda.

1918. gadā uz laiku dievnamā iemitinājās luterāņu baznīca garnizonam, līdz ar to, krusti tika apzāģēti. Pēc neatkarīgas Latvijas proklamēšanas dievnamu atdeva atpakaļ pareizticīgo draudzei. 1926. gadā arhibīskaps J. Pommers pasūtīja 12 jaunus zvanus no Vācijas, bet 30. gados norisinājās dievnama gleznojumu restaurācijas darbi.

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 21.12.2007<br>Foto: Ткаченков Владимир
Kristus Piedzimšanas katedrāle
Foto: Ткаченков Владимир

Otrais pasaules karš atnesa jaunus postījumus, bet dievnamu pēc kara atjaunoja. Vissmagākais periods bija t.s. Hruščova laikā, kad katedrālē 1960. gadā tika nozāģēti krusti, noņemti un pārkausēti zvani; pēc J. Kalnbērza projekta baznīcu pārbūvēja par planetāriju – t.s. Zinību namu. Vienā no sānu altārtelpām ierīkoja kafejnīcu, tautā sauktu par „Dieva ausi”.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā rīdzinieks V. Feldmanis baznīcai uzdāvināja jaunus, spoži zeltītus krustus, izgatavotus Vircburgā Vācijā. 90. gados sākās dievnama atjaunošanas darbi, demontējot Padomju laika atstāto „mantojumu” un restaurējot sienu gleznojumus. Kāds maskavietis I. Mališkovs dāvināja 7 jaunus zvanus, jaunu ikonostasu. Šodien katedrāles ikonostasu veido 33 ikonas, kuras izpildītas 17.gs. A. Rubļova un Feofana Grieķa skolu tradīcijās. Pašu ikonostasu veidoja Krievijas sakrālais uzņēmums „Sofrino” (zināms, ka tam izmantotas vairāk nekā 1000 plānas zelta folijas loksnes).

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 18.08.2006<br>Avots: panoramio.com, Faucon1980
Kristus Piedzimšanas katedrāle

Tāpat dievnamā atgriezās 12 agrākās ikonas no Latvijas Mākslas muzeja krājumiem un Rundāles pils. Katedrālē redzam Baltijā unikālas freskas uz sienām, to autori ir Maskavas mākslinieku Mironovu ģimene, kuri apgleznojuši arī krāšņo Počajevas dievnamu Ukrainā. Katedrālē tagad ir izturīgu itāļu flīžu grīda, zem tās – elektriskā apkure. Jauno grīdas klājumu uzklāja uz vecā, tādējādi paaugstinot grīdu par aptuveni 30 cm (pēc dažu speciālistu uzskatiem, tas esot pasliktinājis ēkas akustiku).

Lai atjaunotu katedrāli sākotnējo greznību, arvien nepieciešami kompleksi restaurācijas darbi. Latvijas Kultūrkapitāla fonds finansē projektu „Svet”, kas strādā pie atjaunošanas darbiem un ir aprēķināts, ka dievnama restaurācijas darbiem nepieciešami vēl aptuveni 400 000 Ls, no kuriem saziedoti ir jau 102 709,09 Ls

Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, 27.05.2002<br>Foto: J.Sedols, panoramio.com
Kristus Piedzimšanas katedrāle
Foto: J.Sedols, 2002.

Pēc speciālistu viedokļa, vissliktākajā stāvoklī atrodas dekors, kas daudzviet saplaisājis. Pašreizējo restaurācijas darbu gaitā redzams, ka katedrāles kreisā puse, centrālie un sānu torņi ir atguvuši vēsturisko krāsojumu dzeltenos un sarkanos krāsu toņos. Tiek veikta sānu portiku griestu dekoratīvā krāsojuma izpēte. Uzsākta arī katedrāles zvanu torņa krusta apzeltīšana, ko veic profesionāla vecmeistare, kas vadījusi apzeltīšanas darbus Rundāles pilī un apzeltījusi arī Brīvības pieminekļa zvaigznes. Tāpat uzsākta arī ventilācijas izbūve zvanu tornī.Komentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.