„Kimmel” | „Laima” | Rigerta šokolādes fabrika | „Rīgas vīni”
Rūtenberga tabakas fabrika | „Somdaris” | „Veldze”

„Laima”

„Laima”
„Laima”

1921. gadā darbu sāka fabrika „Maķedonija”, kas atradās Karlīnes ielā 22/24, tagadējā Miera ielā. „Maķedonijas” veikals un noliktava atradās Skārņu ielā 7. 1925. gada sākumā „Maķedonijas” dibinātāji un akcionāri izveidoja jaunu uzņēmumu „Laima”, kas pārņēma visus „Maķedonijas” patentus. „Laimas” produkcija bija nopērkama ASV, Francijā, Anglijā, Ēģiptē, Libānā un Palestīnā. 20.gs. 30-tajos gados „Laimas” īpašnieki nolēma fabriku pārdot.

„Laima”
„Laima”

Tieši ap „Laimu” K. Ulmanis 20.gs. 30-tajos gados veidoja spēcīgāko un lielāko Latvijas saldumu ražošanas uzņēmumu. Šis jaunais uzņēmums „Laima” atbilda 20.gs. 30-gadu beigu uzstādījumam – spēcīgs uzņēmums latviešu rokās. Padomju varas gados „Laima” kļuva par rūpniecības paraugražotni; uzņēmuma nosaukumu saglabāja, pretēji citiem saldumu ražotājiem. „Laimas” saldumu iepakojumi visos laikos bijuši īsti mākslas darbi. Tos darinājuši S. Dišlere, Ģ. Vilks, M. Tabaka un citi.

1998. gadā a/s „Laima” apvienojās ar a/s „Uzvara”, paturot nosaukumu un saglabājot divas tirdzniecības markas „Laima” un „Uzvara”. 2000. gadā apvienojās a/s „Laima” ar a/s „Staburadzi”, bet tika saglabāta tikai zināmākā tirdzniecības marka „Laima”. Adrese: Miera iela 22/24.


„Kimmel” | „Laima” | Rigerta šokolādes fabrika | „Rīgas vīni”
Rūtenberga tabakas fabrika | „Somdaris” | „Veldze”Komentāri

Pašlaik mēs veicam komentāru apkopi.