Vēsture Reliģija Geto Medicīna Parki Skolas
Piemiņas vietas Arhitektūra Rūpniecība Tirdzniecība Ielu katalogs Iedzīvotāji
Katoļu Garīgais seminārs

Katoļu Garīgais seminārs

Katoļu Garīgais seminārs
Avots: www.katedrale.lv

Vietā pie Sv. Franciska baznīcas, kur Rīgā sākās katoļticības atdzimšana, 1946. gada martā Katoļu ielā 14 tika atjaunota Rīgas Katoļu garīgā semināra darbība. Semināru L.Altonovas ielā 6 slēdza 1941. gadā. Rīgas arhibīskaps 1946. gada 3. janvārī izsūtīja savām draudzēm apkārtrakstu, paziņojot, ka padomju vara ir atļāvusi atjaunot Latvijas katoļu Baznīcas garīgo mācību iestādi Rīgā. Semināra darbība nenoritēja bez varas iejaukšanās un 1951. gada 1. janvārī Latvijas PSR Ministru Padome nolēma Rīgas Garīgo semināru likvidēt. Rīgas metropolīts A.Springovičs 1951. gada 10. decembrī centās aizkavēt lēmuma izpildi, bet metropolīta iebildumi netika ņemti vērā un semināru slēdza. LPSR Ministru Padome savā 1950. gada 20. decembra lēmumā noteica, ka seminārs jāslēdz, jo tā pastāvēšana nav uzskatāma par nepieciešamu.

Katoļu Garīgais seminārs

Katoļu Garīgais seminārs

Tomēr ar augstākās garīdzniecības pūlēm, tai skaitā, ar vēstules nosūtīšanu PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājam G.Maļenkovam, seminārs atsāka savu darbību 1952. gadā, bet jau jaunās telpās Katoļu (toreiz Kijevas) ielā 16. Padomju iestādes ieviesa dažādus ierobežojumus, piemēram, nosakot maksimālo audzēkņu skaitu, kurš nedrīkstēja pārsniegt 30. Padomju iestādes arī vēlējās, lai semināristi tiktu sagatavoti pēc neklātienes mācību programmām.

Katoļu Garīgais seminārs

Katoļu Garīgais seminārs

1980. gadā Rīgas Garīgais seminārs ieguva starprepublikāniskās garīgās mācību iestādes statusu. Līdz ar to padomju vara oficiāli atļāva Rīgas seminārā mācīties priesteru kandidātiem no visas PSRS teritorijas. Semināra telpas Kijevas ielā 16 bija diezgan šauras jau esošajam studentu skaitam, tādēļ tika nolemts celt jaunu semināra ēku. Tā kā, padomju vara oficiāli nekādas jaunas ēkas reliģiskām iestādēm celt neatļāva, celtniecība tika noformēta kā pārbūve. Celtniecību vadīja monsinjors O.Daļeckis. Celtniecība tika pabeigta 1992. gadā un 27. augustā semināra telpas svinīgi iesvētīja. Celtniecība noritēja divos posmos, vispirms tika uzcelts 3. korpuss pēc tam lielākais 2. korpuss.

Pēc Garīgā semināra ēku celtniecības beigām Sv. Franciska baznīca kopā ar plebāniju un semināra ēkām veidoja vienotu ēku kompleksu, kurā dominēja neogotikas stilā celtā Sv. Franciska baznīca.

Komentāri

Vēl nav neviena komentāra. Esiet pirmais!

Pievienot komentāru

* Obligāta informācija
5000
Ievelciet attēlus (maks 5)